Vi beklager å måtte meddele at vintermøtet på Voss 15-17. mars dessverre blir avlyst.
Dette fordi det var for få påmeldte til å gjennomføre møtet.