Om foreningen

Foreningen ble stiftet under Kirurgisk høstmøte 2016 hvor der ble valgt et interimstyre.

Foreningens formål er å fremme utdanning, kvalitetssikring og generell utvikling innen kolorektalkirurgi, samt å stimulere til etablering av nasjonale og internasjonale kontakter og vitenskapelig samarbeid innen fagfeltet.

Forening er åpen for alle kirurger som er medlemmer av Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK) med interesse for kolorektalkirurgi​.

Statutter for NFKK

Målsetning

  • Samle norske kolorektal kirurger
  • Fremme utdanning
  • Nordisk og internasjonal samarbeid
  • Kvalitetssikring
  • Vitenskapelig samarbeid