Om foreningen

Norsk Forening for Kolorektal Kirurgi (NFKK) ble stiftet under Kirurgisk høstmøte i 2016.

Foreningens formål er å fremme utdanning, kvalitetssikring og generell utvikling innen kolorektal kirurgi, samt å stimulere til etablering av nasjonale og internasjonale kontakter og vitenskapelig samarbeid innen fagfeltet.

Foreningen er åpen for alle kirurger som er medlem av Norsk Forening for Gastroenterologisk Kirurgi (NFGK) med interesse for kolorektalkirurgi​.

Statutter for NFKK

Målsetning

  • Samle norske kolorektal kirurger
  • Fremme utdanning
  • Nordisk og internasjonal samarbeid
  • Kvalitetssikring
  • Vitenskapelig samarbeid