Haukeland Universitetssykehus og Norsk interessegruppe for robotassistert gastrointestinal kirurgi (NRGK) ønsker å invitere medlemmer av Norsk forening for gastrointestinal kirurgi (NFGK) og Norsk forening for kolorektal kirurgi (NFKK) til vårt 4. nasjonale robotmøte i Bergen 23.-24. mars 2023.

Vi har et spennende program med både øvre og nedre gastrokirurgi, og brokk-kirurgi.

Møtet finner sted på Hotell Norge sentralt i Bergen sentrum. Se vedlagt program for nærmere informasjon om påmelding.

Håper vi sees i Bergen i mars.

Med vennlig hilsen Håvard Forsmo (på vegne av styret i NRGK)