Oppdatering om NFKK´s arbeid i etterkant av avstemningen om IBD-kirurgi under årsmøtet 2022

Under årsmøtet 2022 ble det gjennomført en avstemning om hvor avansert IBD-kirurgi og reservoir-kirurgi skal bedrives. Styret i NFKK ble oppfordret til å involvere myndighetene med ønske om nasjonale retningslinjer. Styret i NFKK forfattet et brev til Helsedirektoratet, ved direktør Torunn Janbu.

Brevet ble sendt 31.01.2023. Vi fikk raskt svar, der Helsedirektoratet ønsket at vi isteden involverte de lokale helseforetakene. Styret var imot dette, da vi erfaringsmessig ikke har noen tro på at hvert helseforetak vil kunne ta de riktige beslutningene, samt det faktum at foreningen ønsket nasjonale retningslinjer.

Styret forfattet så en tilbakemelding med ny oppfordring til Helsedirektoratet om å gå videre med saken. Helsedirektoratet, ved Janbu, innkalte da til et Teams-møte med NFKK, der Lisbeth og Trond møtte. Der orienterte Janbu og medarbeidere om Helsedirektoratets mandat, hvordan dette nå etterleves strengt, og hvordan ansvar og myndighet er fordelt mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. De var klare på at riktig adressat for vår henvendelse er fagdirektørene, og ga oss noen gode råd på veien.

Styret ønsket seg nasjonale retningslinjer. Nå håper vi at arbeidet vil føre til at det nedfelles regionale retningslinjer for hvor og under hvilke forutsetninger IBD kirurgien skal bedrives, og at alle helseregioner beslutter like retningslinjer.

Det første brevet sendt til Helsedirektoratet kan leses i sin helhet ved å trykke på linken under; dette vil bli minimalt endret for å tilpasses nye adressater.