Oppdatering om NFKK´s arbeid i etterkant av avstemmingen om IBD-kirurgi under årsmøtet2022

Under årsmøtet 2022 ble det gjennomført en avstemming om hvor avansert IBD-kirurgi og reservoir-kirurgi skal bedrives. Styret i NFKK ble oppfordret til å involvere myndighetene med ønske om nasjonale retningslinjer. Styret i NFKK forfattet et brev til Helsedirektoratet, ved direktør Torunn Janbu.

Brevet ble sendt 31.01.2023. Vi fikk raskt svar, der Helsedirektoratet ønsket at vi isteden involverte de lokale helseforetakene. Styret var imot dette, da vi erfaringsmessig ikke har noen tro på at hvert helseforetak vil kunne ta de riktige beslutningene, samt det faktum at foreningen ønsket nasjonale retningslinjer.

Styret forfattet så en tilbakemelding der vi fremmet vår misnøye med Helsedirektoratets beslutning og bad om en ny saksbehandling. Tilbakemeldingen fra Helsedirektoratet, ved Janbu, var at saken skulle tas opp påny, like etter påske. Vi avventer tilbakemelding.

Styret håper Helsedirektoratet vil nedfelle nasjonale retningslinjer for hvor og under hvilke forutsetninger IBD kirurgien skal bedrives.

Det første brevet sendt til Helsedirektoratet kan leses i sin helhet ved å trykke på linken under.